Zgodnie z regulacjami unijnymi państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku VAT na niektóre produkty spożywcze. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347) dopuszcza taką możliwość, aczkolwiek jedynie w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w załączniku III.

W Polsce na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje najniższa dopuszczalna 5 proc. stawka VAT. Stawką 8 proc. są objęte produkty spożywcze przetworzone. Natomiast pozostałe produkty spożywcze podlegają opodatkowaniu według 23 proc. stawki VAT. W grupie produktów opodatkowanych stawką podstawową są alkohol, kawa i napoje gazowane oraz czekolada, słodycze, wyroby ciastkarskie, których data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni.

Od 1 stycznia 2011 r. produkty spożywcze opodatkowane obniżoną stawką VAT są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Minister finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1897 zaznaczył, że przedsiębiorcy którzy mają trudności z dokonaniem właściwej klasyfikacji mogą wystąpić o informację do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów PKWiU określa komunikat Prezesa GUS z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów kwalifikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).