Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zmieniła niedawno zasady składania sprawozdań finansowych. Obowiązki związane ze złożeniem dokumentów do urzędu skarbowego za 2017 r. pozostają na razie niezmienione. W dalszym ciągu konieczne jest przesłanie dokumentów w wersji papierowej. 

W kolejnych latach obowiązek składania papierowych sprawozdań do urzędów skarbowych już zniknie. Od października będą one przekazywane już tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem KRS lub bezpośrednio szefowi KAS. Więcej na ten temat w artykule pt. Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych. >> 

Zobacz również:
Cudzoziemiec będzie miał trudności ze złożeniem sprawozdania finansowego >>
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez podatników CIT >>