Ze względu na skalę, ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Służbę Celną w latach 2013-2014, nieprawidłowości dotyczących działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe, wprowadzone zostały zmiany regulacji odnoszących się do tej grupy podmiotów. Zmiany te mają się przyczynić do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym.

W związku z wprowadzeniem ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązku rejestracji PPT w miejsce obecnego obowiązku powiadamiania o rozpoczęciu działalności, konieczne jest uregulowanie kwestii technicznych związanych z procesem rejestracji. Opracowując systemowe rozwiązania w zakresie wzoru wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wzoru wniosku o zmianę tego wpisu, a także dokumentów, które należy dołączyć do tych wniosków wzorowano się na rozwiązaniach, które obecnie stosowane są na potrzeby wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Rozporządzenie z 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych weszło w życie 1 stycznia 2016 r., wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obowiązek rejestracyjny dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie suszu tytoniowego.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł