Ładunek przypłynął do Portu Gdynia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Towarem deklarowanym w dokumentach były części samochodowe. Wartość rynkową ujawnionej kontrabandy oszacowano na prawie 2,5 mln złotych. Ewentualne wprowadzenie nielegalnych wyrobów tytoniowych do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na utratę samego podatku akcyzowego w wysokości ponad 3 mln zł.