Umowa zakłada przekazywanie informacji o amerykańskich rezydentach podatkowych do krajowej administracji podatkowej, która będzie dokonywała ich automatycznej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ministerstwo Finansów rozpoczęło procedurę legislacyjną ukierunkowaną na wdrożenie tego mechanizmu i przygotowało projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową.

Zobacz: Polska i Stany Zjednoczone wymienią informacje o podatnikach >>

Przekazując informacje o tzw. amerykańskich rachunkach raportowanych raportujące polskie instytucje finansowe powinny posługiwać się nazwą oraz Globalnym Numerem Identyfikującym Pośrednika (GIIN) nadawanym przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych. Instytucje finansowe muszą zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym Stanów Zjednoczonych (IRS) w celu uzyskania tego numeru.