Udział w konferencji wziął także dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej Stephen Quest oraz przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było tematowi stanowiącemu wyzwanie dla wszystkich administracji podatkowych tj. uszczelnianiu systemu VAT w Unii Europejskiej. Inicjatywy z tym związane podejmowane są przez państwa członkowskie, Unię Europejską a także inne organizacje międzynarodowe na poziomie legislacyjnym, strukturalnym i systemowym.

Mają one na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, przy jednoczesnym wspieraniu uczciwych przedsiębiorców. Przedmiotem wystąpień i dyskusji w trakcie posiedzenia G28 była ocena efektywności podjętych w przeszłości działań, a także bieżące inicjatywy oraz plany na przyszłość.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne poświęcone odpowiednio uszczelnianiu systemu VAT w Unii Europejskiej, budowaniu zaufania i wzmacnianiu zdolności administracji podatkowych oraz kluczowym wyzwaniom administracji podatkowych.

Spotkania Szefów Administracji Podatkowych państw UE G28 odbywają się raz w roku w celu omówienia najistotniejszych  zagadnień dla administracji podatkowych. Gospodarzem przyszłorocznego spotkania będzie Bułgaria.