W rozpatrywanej sprawie przedsiębiorca nie uregulował zaległości podatkowych z tytułu VAT oraz PIT. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej syna przedsiębiorcy jako członka rodziny, stale współdziałającego w prowadzeniu firmy.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko fiskusa, że rodzina przedsiębiorcy może odpowiadać za jego zaległości podatkowe.

Wyrok NSA z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1929/10

źródło: www.gazetaprawna.pl