Obowiązujące przepisy ustawy o PIT pozwalają na zwolnienie z podatku wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz nagród wypłacanych przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach. Rozszerzenie tego zwolnienia na członków kadry narodowej w igrzyskach głuchych pozwoliłoby zdaniem projektodawców na poprawę warunków do przygotowania się zawodów tak wysokiej rangi znacznej części reprezentantów, utrzymujących się głównie ze świadczeń rentowych