Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 września 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w zakresie prawidłowości opodatkowania akcyzą ubytków gazu. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym dokonuje napełniania butli gazem propan, propan – butan oraz gazem do butli do wózków widłowych. Prowadzi także wywóz wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie dla odbiorców indywidualnych i firm do zbiorników przydomowych (cele grzewcze). Spółka wskazała, że w procesie napełniania butli gazowych a także przy przetankowaniu gazu z autocysterny do zbiorników na terenie składu podatkowego powstają ubytki gazu.

Spółka uważa, że zarówno ubytki powstające podczas przetankowania gazu propan-butan i propan z zawieszoną akcyzą z autocysterny do zbiorników jak i ubytki powstające podczas rozlewu gazu propan-butan i gazu propan z zawieszoną akcyzą do butli powinny być opodatkowane stawką podatku akcyzowego 1,28 zł/GJ.

Zdaniem fiskusa stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Organ w pierwszej kolejności zaznaczył, że straty wyrobów energetycznych powstałe podczas produkcji (do której zaliczony jest rozlew gazu skroplonego do butli gazowych) nie jest ubytkiem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym straty gazu powstające podczas rozlewu gazu skroplonego do butli gazowych (produkcji) nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Fiskus uznał z kolei, że takie ubytki stanowią straty gazu skroplonego powstające podczas jego przetankowywania z autocysterny do zbiorników. I te ubytki są opodatkowane akcyzą. Gaz skroplony przetankowywany z autocysterny do zbiorników jest przeznaczony bowiem zarówno do celów opałowych jak i napędowych (napędu silników wózków widłowych). Spółka wskazała też, że zbiorniki nie są przyporządkowane do określonego rodzaju butli i gaz nie jest osobno przetankowywany do zbiorników, z których dokonuje się rozlewu do butli przeznaczonych do celów opałowych i osobno do zbiorników, z których dokonuje się rozlewu do butli przeznaczonych do napędu wózków widłowych. A to wskazuje, że nabywany przez spółkę gaz skroplony przetankowywany z autocysterny do zbiorników może być przeznaczony zarówno do użycia do celów opałowych jak i napędowych.

Stawka podatku akcyzowego, jaką dany gaz jest objęty zależy o jego przeznaczenia. Tym samym, jeżeli przetankowywany gaz może być przeznaczony zarówno do celów opałowych jak i napędowych ubytki tego gazu powstające podczas ww. czynności winny być opodatkowane stawką jak obowiązuje do napędu silników, czyli stawką w wysokości 695,00 zł/1000 kg.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 września 2014 r., IBPP4/443-207/14/LG, LEX nr 241758

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego