W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który chce wprowadzić do swojej działalności bony podarunkowe. Taki bon podarunkowy będą kupować klienci, którzy chcą zakupić dla kogoś jakiś prezent, a nie wiedzą co kupić, aby osoba obdarowana była zadowolona. Osoba obdarowana, która będzie realizowała ten bon, będzie miała możliwość wybrania sobie dowolnego towaru lub usługi z oferty za kwotę znajdującą się na Bonie lub wyższą, za dodatkową dopłatą.

Przedsiębiorca uważa, że na kasie fiskalnej powinna być zaewidencjonowana sprzedaż w momencie realizacji bonu podarunkowego i wydania towaru z magazynu, zgodnie z faktycznie zapłaconą kwotą i faktyczną stawką VAT za dany towar, a nie w momencie zakupu bonu podarunkowego.

Fiskus się zgodził. Uznał, że bon podarunkowy nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy o VAT, gdyż nie jest towarem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta na rzecz przedsiębiorcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży bonów podarunkowych klientom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydania bonu podarunkowego nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem bonu nie stanowi też zaliczki ani przedpłaty. Tym samym dokonana wpłata nie podlega VAT w momencie wydania bonu, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Zapłata, która ma miejsce przed dostawą towaru (usługi) nie spełnia też definicji przedpłaty. Przyszła dostawa nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona – nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość towaru oraz cena towaru. Dopiero z chwilą dokonania dostawy towarów (usług), a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży powstaje obowiązek podatkowy. Fiskus stwierdził więc, że czynność sprzedaży przez przedsiębiorcę bonów podarunkowych nie stanowi czynności podlegającej VAT, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje przedsiębiorca w związku z odpłatnym przekazaniem tych bonów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty.

Zobacz też książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

 

Z tych samych względów przedmiotowe odpłatne przekazanie bonu podarunkowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym nie podlega również ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, gdyż obowiązek stosowania kas rejestrujących związany jest z realizacją sprzedaży, a więc wydaniem towaru. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Dopiero realizacja bonu podarunkowego, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta, regulującego zapłatę przez wręczenie bonu podarunkowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem tylko w momencie wydania towaru (wykonania usługi) wystąpi obowiązek zaewidencjonowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej oraz wydania paragonu fiskalnego nabywcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2015 r., sygn. akt IBPP3/443-1385/14/KG

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego