SLD w swoim programie gospodarczym "Inwestycje, Rozwój, Praca" głosi hasło, że system podatkowy ma stymulować rozwój państwa. Aby więc pobudzić koniunkturę i konsumpcję krajową SLD proponuje obniżenie VAT do 21 proc. Poza tym SLD chciałoby, aby firmy miały możliwość pełnego odliczania VAT za samochody (szacuje wzrost rynku o ok. 20 proc.).

Partia chciałaby też przywrócenia trzeciej stawki podatkowej oraz zniesienia dwukrotnego opodatkowania obywateli. SLD wskazuje, że chodzi tu o podatki od emerytur. Partia proponuje w swoim programie wprowadzenie podatku od spekulacji finansowych oraz od zysków bankowych. Szacuje tu, że przychody z tego tytułu mogłyby wynieść nawet 10 - 30 mld zł rocznie, w zależności od wachlarza opodatkowanych transakcji.

Poza tym program głosi konieczność stworzenia systemu wyeliminowania patologii. SLD precyzuje, że chodzi tu o likwidację możliwości ucieczki od płacenia podatku w Polsce.

Zmiany miałyby dotknąć także postępowanie skarbowe. M.in. prawo do sądu w postępowaniu skarbowym miałoby być na każdym etapie postępowania.

źródło: www.sld.org.pl