W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych, a w odniesieniu do Gibraltaru - wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę. Ponadto umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.