Projekt przewiduje możliwość blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnianie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie. Przyczyni się to do zmniejszenia „szarej strefy” w grach hazardowych, a także zwiększy poziom ochrony graczy.

Rozszerzono katalog gier, które mogą być oferowane w internecie. Obecnie mogą być to wyłącznie zakłady wzajemne (bukmacherskie), które wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Po zmianach będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe.

Zgodnie z projektem podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach urządzanymi w salonach gier oraz nad grami hazardowymi w internecie będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry. Do tej pory nie było takiego obowiązku. W ramach tej polityki ma być np. sprawdzana pełnoletność gracza.

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania – za pośrednictwem rachunków płatniczych – transakcji wynikających z gier urządzanych przez internet. Rozwiązanie to ma zapewnić nadzór nad przepływami finansowymi, a w rezultacie będzie przeciwdziałać procederowi „prania pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.

Monopolem państwa zostaną objęte gry na automatach organizowane poza kasynami. Wprowadzono również zakaz lokowania salonów gier na automatach w miejscach, w których w ciągu ostatnich 5 lat urządzano nielegalne gry na automatach.

Zgodnie z projektem minister finansów będzie występował z wnioskiem o informację dotyczącą podmiotów ubiegających się o przyznanie koncesji lub zezwolenia na organizację gier hazardowych. Wniosek będzie kierowany do: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Komendanta Głównego Policji. Instytucje te będą musiały poinformować ministra finansów o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa ze strony podmiotów występujących o koncesję lub zezwolenie.

Rozszerzono także katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier hazardowych. Na przykład za urządzenie gry na automacie bez wymaganej koncesji kara wzrośnie z 12 tys. zł do 100 tys. zł. Kwota ta będzie pobierana od każdego automatu.

Ponadto minister finansów będzie prowadził rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Będzie on publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.