Porozumienie reguluje między innymi zasady przywozu na i wywozu z terytorium naszego kraju towarów dla celów oficjalnych, należących do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również dla celów osobistych członków tych sił, personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych.

W imieniu Polski porozumienie podpisał Robert Kupiecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a w imieniu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki major generał Randy A. Kee dyrektor ds. Strategii i Polityki w Dowództwie U.S. European Command.

W przemówieniach końcowych sygnatariusze podkreślili ogromne znaczenie umowy dla zacieśniania wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności oraz efektywnej realizacji przez siły zbrojne USA, stacjonujące okresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadań związanych z utrzymywaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wyrazili również uznanie dla obu zespołów negocjacyjnych za ogrom pracy poświęconej zbliżeniu stanowisk i osiągnięciu konsensusu umożliwiającego zawarcie tej umowy międzynarodowej.

Podpisanie porozumienia było zwieńczeniem ponad 2 letniej pracy zespołów negocjacyjnych Polski i USA. Ze strony polskiej w negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na czele z zastępcą dyrektora podkomisarz Magdaleną Rzeczkowską, a ze strony amerykańskiej przedstawiciele Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie (EUCOM) pod przewodnictwem pułkownika Michaela Vassalottiego.

Umowa SOFA RP-USA - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422).