Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizację ustawy budżetowej jest uzupełnieniem planu finansowego państwa na 2013 r. Oprócz zmian w zakresie finansów publicznych projekt przewiduje zmiany w podatkach - akcyzowym i podatku od towarów i usług.

Przygotowany przez MF projekt przewiduje podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. O 5 proc. wzrośnie akcyza na papierosy, cygara i cygaretki. Podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie budżetowi dodatkowe 345 mln zł, w przypadku tytoniu do palenia będzie to 14 mln zł. Dla cygar i cygaretek podwyższona akcyza, ze względu na znikomy udział w rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

W niektórych przypadkach podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym). Projekt przewiduje opodatkowanie suszu w przypadku, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące „pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi” lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Susz tytoniowy podlegający opodatkowaniu ma być objęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Ustalono stawkę akcyzy na susz tytoniowy w wysokości 218,40 zł za kilogram, zaś stawka za nieodpowiednie wykonanie obowiązku oznaczania będzie wynosiła 436,80 zł.

W projekcie określono stawkę podatku akcyzowego od napojów fermentowanych, takich jak cydr i perra. Stawka akcyzy ma wynosić 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego, co zrównuje opodatkowanie cydru i perry z piwem, a więc wyrobem o podobnej zawartości alkoholu.

Do końca 2013 r. mają obowiązywać ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Proponowane przedłużenie wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

Data publikacji: 17 października 2012 r.