Podatnicy w dalszym ciągu czekają na oficjalne stanowisko rządu dotyczące projektu wprowadzającego niezwykle korzystne zmiany do polskiego systemu podatkowego. Poza rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika w projekcie zaproponowano również m.in. przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

Na opinię rządu podatnicy czekają przynajmniej od lutego br., kiedy to podjęto uchwałę o skierowaniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że dokument obejmuje całe trzy strony tekstu.

Zobacz: Podkomisja czeka na opinie do projektów zmian w Ordynacji podatkowej >>

Łukasz Czachórski