Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:

1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu;

2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu;

3) dowództwom sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.

Tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 23 grudnia 2013 r.

Zobacz książkę "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>