W projektowanych przepisach zmieniających rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących wzorów formularzy SSE-R, SSE/A i SSE-R/A z uwagi na konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów oraz rozwiązań wdrażanych w ramach Programu e-Podatki. Wprowadzane formularze zawierają zmianę polegającą na zastąpieniu opisu, jaki znajduje się w nagłówku informacji podatkowych, informacją o treści "Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl".

Proponuje się, aby nowe wzory formularzy miały zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Także podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem wejścia w życie tych przepisów oraz zakończy się w tym albo po tym dniu, będą mogli stosować nowe wzory.