Do tak dobrego wyniku przyczynia się fakt, że z roku na rok rośnie liczba osób składających PIT przez Internet (45 proc.) oraz korzystających z programów komputerowych (71 proc.). 3 na 4 podatników deklaruje, że przekaże 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Według podatników rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest trudnym ani czasochłonnym obowiązkiem

Dla większości podatników wypełniających PIT samodzielnie lub z częściową pomocą zadanie to nie jest czasochłonnym obowiązkiem. Aż 68 proc. respondentów deklaruje, że przygotowanie zeznania podatkowego PIT zajmuje im najwyżej 30 minut. Blisko co piąty respondent przeznacza na to pomiędzy 30 minut a godzinę. 8 proc. osób twierdzi, że wypełnienie formularza PIT zajmuje im pomiędzy godzinę a 2 godziny. Jedynie 5 proc. respondentów potrzebuje więcej niż 2 godziny.

Aż 39 proc. Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym złożyło zeznanie podatkowe w marcu. W kwietniu rozliczy lub już rozliczyło się 30 proc. respondentów, a 27 proc. zrobiło to już w lutym.

Badanie KPMG pokazało, że dla 6 na 10 podatników wypełnianie formularza PIT jest łatwe lub bardzo łatwe. Tylko 13 proc. respondentów uważa, że rozliczenie z urzędem skarbowym jest trudne lub bardzo trudne – odsetek ten spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Utarło się przekonanie, że podatki są skomplikowane. Nasze badania dowodzą natomiast, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane są przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to zapewne z wielu czynników. Podatnicy dobrze znają zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 20 lat obowiązuje ustawa PIT. Zwykle uzyskują dochody z jednego źródła i nie korzystają z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie zeznania. Ponadto często korzystają z programów komputerowych i składają zeznania przez Internet. To wszystko powoduje, że odczucia podatników związane z rozliczeniami podatkowymi ulegają poprawie – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

W 2016 roku aż 45 proc. Polaków rozliczy się przez Internet, a 71 proc. skorzysta z programów komputerowych lub aplikacji e-deklaracje

Z raportu KPMG wynika, że w tym roku 45 proc. podatników złożyło lub planuje złożyć zeznanie podatkowe przez Internet, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z roku na rok maleje liczba podatników, którzy rozliczają się bezpośrednio w urzędzie skarbowym – spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Liczba podatników korzystających z pomocy programów komputerowych do wypełniania formularza PIT nieustannie rośnie od 2012 roku. Obecnie aż 71 proc. podatników rozliczających się samodzielnie lub z częściową pomocą innych korzysta z programów komputerowych do przygotowania zeznania podatkowego. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej 35-44 lat (aż 89 proc.), natomiast najniższy wśród osób powyżej 65 roku życia (49 proc.).

Z deklaracji respondentów wynika, że w tym roku 39 proc. podatników skorzysta z ulg podatkowych (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego). Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (72 proc. spośród podatników korzystających z ulg).

3 na 4 podatników przekazuje 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Jak wynika z badania KPMG, w 2016 roku 75 proc. respondentów deklaruje chęć przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Chęć przekazywania 1 proc. podatku na rzecz OPP rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem netto.

Przy wyborze organizacji pożytku publicznego Polacy najczęściej kierują się sugestią lub prośbą znajomych i rodziny (67 proc.). W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (17 proc.) lub na podstawie informacji w mediach (16 proc.).

Aż 75 proc. podatników przekazuje 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To pozytywne zjawisko powinno się utrzymać w kolejnych latach. Nasze analizy wskazują jednak, że 1 proc. podatku traktujemy jako swoistą darowiznę, która wyczerpuje nasze dodatkowe działania dobroczynne. Warto mieć świadomość, że ten 1 proc.to podzielenie się podatkiem, który i tak zapłacilibyśmy do urzędu i nie stanowi to dla nas dodatkowego obciążenia. Powinniśmy cały czas zachęcać podatników do innych działań pro publico bono – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Blisko połowa podatników słyszało o akcji „Szybki PIT”

44 proc. osób mających obowiązek złożenia zeznania podatkowego słyszało o akcji „Szybki PIT” organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Akcja ta najefektywniej trafiła do grupy respondentów w przedziale wiekowym pomiędzy 55. a 64. rokiem życia – słyszało o niej aż 57 proc. osób.

Wśród osób zaznajomionych z akcją „Szybki PIT” panuje pozytywna opinia dotycząca tego przedsięwzięcia. Aż połowa respondentów z tej grupy ocenia ją pozytywnie lub zdecydowanie pozytywnie, natomiast 45 proc. podatników odbiera tę akcję neutralnie.

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł