Jak powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza, priorytetem resortu jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzeniom podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy, przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznego podejście do podatników.

Jak podkreślił wiceminister, resortowi zależy, by rozwiązania które będzie proponować, były dobrze osadzone w realiach obrotu gospodarczego. Dlatego cieszy się że udało się pozyskać doświadczonych specjalistów, którzy będą stanowić mocne merytoryczne wsparcie dla naszych departamentów

Filip Świtaładyrektor Departamentu Systemu Podatkowego jest prawnikiem, specjalistą w dziedzinie doradztwa podatkowego. Doradzał w firmach wiodących na europejskich rynkach. W Komisji Europejskiej zajmował się kwestiami związanymi z podatkami.

Wojciech Śliż dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług jest prawnikiem, menadżerem, doradcą podatkowym uznanych firm międzynarodowych i krajowych i sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Maciej Żukowskidyrektor Departamentu Podatków Dochodowych jest prawnikiem i doradcą podatkowym, zarządzał i nadzorował działania podatkowe w spółkach Skarbu Państwa, bankach oraz w korporacjach międzynarodowych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów