1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052). Pakiet zakłada, że VAT będzie płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

Na stronie resortu finansów zostały opublikowane ceny paliw na okres od 12 do 25 września 2016 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 1726 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 1924 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 1907 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1032 zł/m3.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 września 2016 r.