Resort finansów chce zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej

Dążąc do usprawnienia funkcjonowania organów podatkowych oraz obsługujących te organy jednostek, resort finansów opracował projekt zmiany funkcjonowania administracji podatkowej, stanowiący uzupełnienie realizowanego programu e-Podatki.

Jak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 16593, głównym założeniem projektu jest centralizacja na poziomie województwa procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych. Realizacja tego założenia nastąpi poprzez przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. Zadania kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych w tak rozumianym urzędzie będzie izba skarbowa.

Proponowana centralizacja nie zakłada zarówno likwidacji urzędów skarbowych, jak i zmian aktualnej sieci organów podatkowych pierwszej i drugiej instancji. Naczelnicy urzędów skarbowych pozostaną organami podatkowymi pierwszej instancji oraz organami egzekucyjnymi i w dalszym ciągu wykonywać będą swoje zadania przy pomocy komórek organizacyjnych urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów nie przewiduje także zwolnień pracowników urzędów i izb skarbowych, gdyż zakładane zmiany dotyczą bezpośrednio sposobu realizacji zadań związanych z obsługą organu podatkowego, a nie osób w niej zatrudnionych.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2013 r.