Organ ten został wyznaczony do prowadzenia spraw określonych w art. 15f ustawy o grach hazardowych, do których należy prowadzenie Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, ;zatwierdzanie dokonania wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia, przyjmowanie sprzeciwów od wpisu do Rejestru i wydawanie decyzji o pozostawieniu nazwy domeny w Rejestrze albo o jej z niego wykreśleniu.

Powierzenie ww. czynności Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Opolu wynika z doświadczenia w zakresie monitorowania internetu w celu identyfikacji stron naruszających przepisy regulujące urządzanie gier hazardowych, jak również zabezpieczania elektronicznych materiałów lub dowodów naruszenia przepisów ustawy o grach hazardowych, w tym stosowania odpowiednich procedur i metodologii.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów