Aktualna lista osób wskazanych przez KIDP do udziału w przeszukaniu jest zawarta w stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. Należy pamiętać, że niekorzystanie z uprawnienia do wskazania przedstawiciela samorządu, stanowi naruszenie dyscyplinarne.

Szczegółowe zasady dotyczące przeszukania przez komornika,  policję, prokuratora i inne instytucje uprawnione do ścigania znajdują się w rozdziale 25 Kodeksu postępowania karnego.