W parze ze świadczeniem usług na najwyższym poziomie powinna iść promocja, rozumiana jako aktywne informowanie klientów o kancelarii i jej ofercie. Cele działań promocyjnych różnią się w zależności od tego, czy są skierowane do pozyskanych już klientów, czy do potencjalnych nabywców usług kancelarii. Jeśli chodzi o instrumenty promocji adresowane do potencjalnych klientów, głównym celem jest wyróżnienie się spośród konkurencji i zaistnienie w świadomości tych osób, które mogą być - teraz lub w przyszłości - zainteresowane współpracą z doradcą podatkowym. Chodzi o to, aby ułatwić dostęp odo informacji o nas po to, by w momencie, kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję o nawiązaniu współpracy z doradcą wybrał naszą, a nie inną kancelarię. Natomiast w przypadku klientów, których już obsługujemy kluczową kwestią jest dobra komunikacja i takie relacje, które sprawią, że klient będzie zadowolony ze współpracy z kancelarią.

Sceptyczne nastawienie do promocji w usługach profesjonalnych bierze się między innymi z przekonania, że marketing czy promocja to to samo co reklama. Tymczasem reklama jest jednym z instrumentów promocji i to wcale nie najskuteczniejszych w przypadku usług doradczych. W tej branży znacznie lepsze efekty przynosi korzystanie z narzędzi public relations. Wynika to przede wszystkim z faktu, że usługi profesjonalne mają specyficzny, niematerialny charakter, a ich przedmiotem są skomplikowane zagadnienia, stąd niezwykle ważną rolę odgrywa edukacja. Potencjalny klient kancelarii podatkowej musi najpierw zrozumieć dla czego warto korzystać z usług doradcy i czym ten zawód wyróżnia spośród podmiotów świadczących podobne usługi. Aby upowszechniać taką wiedzę znacznie lepsze efekty niż reklama przyniesie public relations.