Podpisana w Londynie 8 października 2013 r. umowa, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, jest jedną z trzech umów, jakie zostały podpisane między Polską a Guernsey w sprawach podatkowych. W przypadku Polski odnosi się do podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Guernsey do podatku dochodowego.

Zobacz: Polska zawarła umowy podatkowe z Guernsey

Umowa odnosi się do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub powietrzne; Opodatkowanie dochodów osób pracujących na statkach w transporcie międzynarodowym, regulowane jest w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych.

Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw podlega opodatkowaniu na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego w transporcie międzynarodowym statki morskie lub powietrzne. Dotychczas, na zasadzie zwyczajowej, podobne zyski były opodatkowane w Polsce w pełnej wysokości.

Umowa między Polską a Guernsey po jej ratyfikowaniu, stanie się częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów usuwania podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych i osób prawnych.

Na podpis Prezydenta czeka jeszcze ustawa o ratyfikacji umowy z Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Umowę tę także podpisano 8 października 2013 r. w Londynie.

Zobacz też: Sejm za umowami podatkowymi z Baliwatem Guernsey >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego