Protokół dokonuje zmian w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 18 sierpnia 1994 r. Został on podpisany przez przedstawicieli rządów Polski i Słowacji 1 sierpnia 2013 r.

Protokół aktualizuje dotychczas obowiązującą umowę m.in. likwiduje możliwość odliczania podatku fikcyjnego (zniesienie tzw. klauzuli tax sparing). Ponadto protokół zmienia przepisy umowy dotyczące zasad opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Jego zapisy poszerzają także zakres stosowania metody zaliczenia proporcjonalnego o m.in. zyski przedsiębiorstw, zyski ze sprzedaży majątku i dochody z dywidend. Jednak podstawową metodą obliczania podatku będzie metoda wyłączenia z progresją. Protokół uzupełnia też przepisy dotyczące zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 97).