Szacowana na dziesiątki miliardów złotych luka w podatku VAT stanowi poważne zagrożenie dla kondycji państwa. Dotychczasowe nieudolne działania podejmowane przez właściwe organy administracji nie przyniosły zauważalnych rezultatów. Organizatorzy i faktyczni beneficjenci procederu oszukańczego wyłudzania podatku VAT w ogromnej większości nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Brak widma kary spowodował, że nic nie odstrasza oszustów od popełniania kolejnych przestępstw i – tym sposobem – dalszego uszczuplania wpływów do budżetu państwa.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż na skutek oszustw w podatku VAT cierpi także polska przedsiębiorczość. W ostatnich latach znamienne stało się bowiem to, iż za nieudolność organów skarbowych i organów ścigania odpowiedzialność ponosili głównie uczciwi przedsiębiorcy, którzy zostali nieświadomie uwikłani w proceder oszustwa. Działania administracji sprowadzały się do kwestionowania podatnikom zasadności zwrotu podatku VAT tudzież do arbitralnego nakładania obowiązku zapłaty podatku z tytułu rzekomego wystawiania tzw. pustych faktur. Na nic nie zdawały się rozmaite dowody, które jednoznacznie potwierdzały brak winy po stronie uwikłanego przedsiębiorcy.

Niezbędne jest zatem jak najszybsze wprowadzenie skutecznych instrumentów do walki ze zorganizowaną przestępczością podatkową, które pozwolą na dotarcie do beneficjentów oszukańczych procederów i doprowadzenie do ich skazania. Pracodawcy RP liczą na to, że państwo wreszcie wprowadzi mechanizmy skutecznie ograniczające skalę nadużyć. Nie wolno przy tym oczywiście zapominać o polskich przedsiębiorcach, którzy w wyniku nieudolnej walki z szarą strefą zostali poszkodowani przez arbitralne decyzje organów skarbowych. Z uwagi na sprawiedliwość, zaufanie obywateli do państwa oraz dla dobra przedsiębiorczości Ministerstwo Finansów powinno zapewnić im odpowiednie wsparcie.