W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Podatnik z uwagi na długi okres oczekiwania na przeprowadzenie zabiegu wszczepienia endoprotezy w publicznej placówce ze środków NFZ zdecydował się na prywatne przeprowadzenie zabiegu. Faktura za przeprowadzony zabieg obejmuje jego łączny koszt bez wyszczególnienia kosztu endoprotezy.

Podatnik zapytał fiskusa, czy wydatek poniesiony na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy jest wydatkiem ponoszonym w celach rehabilitacyjnych, który podlegałby odliczeniu.

Sam podatnik uważa, że jest, a fiskus, że nie. Zdaniem fiskusa, wydatek poniesiony przez podatnika na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego oraz jej zakup, mimo że niewątpliwie jest wydatkiem poniesionym w celach rehabilitacyjnych – w celach przywracających sprawność podatnika – to jednak nie może zostać odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o PIT ani żadnego innego przepisu traktującego o odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Na podstawie faktury, którą dysponuje podatnik nie można bowiem wyodrębnić kosztów endoprotezy od kosztów całego zabiegu. Wskazany zabieg jest typowym zabiegiem operacyjnym, a nie zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie przecież wskazał, jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby każdego rodzaju działania medyczne (w tym operacje) uznać, jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/4511-232/15/MZ, LEX nr 265787

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego