W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się bank w sprawie opodatkowania premii przekazywanych użytkownikom kart płatniczych. Bank umożliwia wykonanie przez klienta transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej (debetowej, kredytowej, obciążeniowej, przedpłaconej). Każdorazowe użycie przez klienta instrumentu płatniczego stanowi świadczenie przez bank odrębnej usługi płatniczej, za którą bank otrzymuje wynagrodzenie wyrażone w opłacie interchange fee. W celu zachęcenia klientów do aktywnego wykorzystywania kart bank zamierza przekazać klientom świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł, jako premię za aktywność.

Bank zapytał fiskusa, czy premie przekazywane klientom, użytkownikom kart płatniczych stanowią przychód kwalifikowany, jako nagroda ze sprzedaży premiowej, a tym samym, w przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zdaniem banku wskazane przysporzenie po stronie klienta należy rozpatrywać, jako premię osiągniętą w ramach sprzedaży premiowej. Tym samym premie będą stanowić dla klientów przychód osiągnięty w ramach sprzedaży premiowej, podlegający opodatkowaniu podatkiem według 10 proc. stawki ryczałtowej, a bank występować będzie na gruncie PIT w roli płatnika tego podatku. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystać będzie ze zwolnienia.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że w opisanej przez bank sytuacji nie dochodzi do umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. Świadczenia niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być zaś uznane za związane ze sprzedażą premiową. Zdaniem fiskusa opisane we wniosku świadczenia dokonywane przez bank na rzecz klientów nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. Według fiskusa jest to przychód z innych źródeł. A to oznacza, że świadczenia te nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu, skoro sprzedaż w języku potocznym oznacza zarówno sprzedaż towarów, jak i usług, to pod pojęciem sprzedaży premiowej należy uznać sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego. Zdaniem sądu trudno znaleźć powody, dla których nagrody przyznane przez sprzedawców (jako dodatkowe świadczenie przy okazji umowy sprzedaży) byłyby opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, a nagrody wydawane w tym samym celu przez usługodawców (przy okazji wykonywania usługi) byłyby opodatkowane podatkiem według skali, obliczanym i wpłacanym przez nagrodzonego podatnika.

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT uległ zmianie i obecnie wynika z niego jednoznacznie, że dotyczy on nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług. Zdaniem sądu, dodanie w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT po słowach "sprzedaż premiowa" słów "towarów i usług" nie zmieniło znaczenia pojęcia "sprzedaż premiowa" w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2015 r., a stanowiło jedynie doprecyzowanie tego pojęcia. "Sprzedaż premiowa", także w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., obejmuje zarówno sprzedaż towarów, jak i sprzedaż usług.

Wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego