Projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje nałożenie obowiązku elektronicznego składania deklaracji i informacji w zakresie PIT przez płatników oraz podmioty niebędące płatnikami, a także biura rachunkowe pośredniczące w składaniu dokumentów. Celem tych zmian jest ograniczenie wpływu do administracji podatkowej dokumentów papierowych. Pozwoli to na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych danych niezbędnych do uruchomienia usługi generowania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Powyższym obowiązkiem nie będą objęci płatnicy oraz podmioty nie będące płatnikami, zobowiązani do sporządzenia informacji oraz rocznego obliczenia podatku dla nie więcej niż pięciu podatników.

Ponadto, w ramach programu e-Podatki planowane jest wprowadzenie portalu podatkowego za pośrednictwem którego będą składane deklaracje i informacje podatkowe obowiązujące w zakresie PIT.

Projektowane w ustawie zmiany spowodowały, że resort finansów przygotował także nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 roku, przy czym wzory PIT-8AR i PIT-11 będą miały zastosowanie do dochodów, przychodów uzyskanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.