Ustawowa stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł netto za sztukę. Co istotne, podlega ona także opodatkowaniu 23-proc. stawką VAT. Oznacza to, że wartość opłaty wynosi zatem 0,25 zł. Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa. Będzie wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana, na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Pierwszej wpłaty trzeba będzie zatem dokonać do 15 marca 2019 r.

Dodatkowe dochody budżetu
Ministerstwo Środowiska wyjaśniło lex.pl, że wpływy z tytułu opłaty recyklingowej wyniosą ok. 1,1 mld zł w trakcie pierwszego roku obowiązywania przepisów przy założeniu, że liczba wydawanych toreb w 2018 r. zmniejszy się o połowę w stosunku do roku 2017. Resort podkreślił, że wprowadzenie opłaty jest jednym z działań, aby doprowadzić do zmiany zachowania konsumentów. Celem jest przekonanie klientów do zmniejszenia liczby zużywanych toreb plastikowych. Według szacunków MŚ każdy mieszkaniec zużywa rocznie około 300 toreb foliowych różnego rodzaju.
 
Przeznaczenie środków z opłaty
Na razie nie wiadomo jeszcze, na jakie cele zostaną przeznaczone środki z tej opłaty. Ich przeznaczenie zostanie określone w ustawie budżetowej na 2019 r. Jak jednak zapewnia resort środowiska, z pewnością pieniądze te zostaną dobrze wykorzystane na potrzeby Polaków.
 
Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego podpowiada, że dochody pochodzące z opłaty recyklingowej powinny być przeznaczone na ograniczenie emisji gazów. Priorytetem powinna być niska emisyjność i ograniczanie smogu w miastach. Siergiej zwraca uwagę, że dobrym rozwiązaniem byłby także program termomodernizacji. Miliard złotych na pewno nie wystarczy na ocieplenie wszystkich budynek. Byłby to jednak dobry początek. Ocieplone domy nie wymagają intensywnego ogrzewania.

Za przeznaczeniem środków z opłaty recyklingowej na cele związane z ekologią jest także Anna Zielińska z Fundacji Viva! Akcja dla zwierząt. Jej zdaniem za te pieniądze można sfinansować chociażby programy sterylizacji bezdomnych psów i kotów oraz dofinansować schroniska.
 

Prawo Ochrony Środowiska Paweł SosnowskiPrawo Ochrony Środowiska >>

Jak opodatkować i ująć w księgach opłatę pobieraną przy sprzedaży reklamówek? Przeczytaj w poradniku Opłata recyklingowa - skutki w podatkach i rachunkowości