Tzw. zielona księga w sprawie współpracy francusko-niemieckiej w kwestii polityki podatkowej przedsiębiorstw została przyjęta 6 lutego na szczycie obu państw w Paryżu.
Jak poinformowały we wtorek niemieckie źródła dyplomatyczne dokument zostanie zaprezentowany w Brukseli na posiedzeniu unijnych ministrów finansów.
Francuskie źródła dyplomatyczne powiedziały PAP, że prezentacja ma zademonstrować, "jak można konkretnie realizować" zbliżanie polityk podatkowych w UE. Oba kraje nie kryją zresztą we wstępie do dokumentu, że choć na razie jest to współpraca dwustronna, to celem jest "pokazanie drogi do zwiększonej konwergencji fiskalnej w Unii Europejskiej, tak by wzmocnić integrację gospodarczą krajów członkowskich".
"Harmonizacja systemów podatkowych, a zwłaszcza podatków od przedsiębiorstw, jest jednym z kluczowych elementów, by zakończyć budowę europejskiego rynku wewnętrznego" - czytamy we wstępie do zielonej księgi. Jej autorzy argumentują, że różne systemy podatkowe to dodatkowe koszty dla firm; prowadzą one też często do zjawiska podwójnego opodatkowania. Znamienne, że temat harmonizacji podatków nie znalazł się w upublicznionym w poniedziałek liście przywódców 12 państw UE, w tym Polski, poświęconym właśnie wzmocnieniu rynku wewnętrznego. Francja i Niemcy nie są jego sygnatariuszami.
Paryż i Berlin deklarują, że zielona księgą chcą też wesprzeć starania Komisji Europejskiej, która zaproponowała dyrektywę ws. harmonizacji bazy podatkowej dla przedsiębiorstw w UE. Jak dotychczas, nawet na to nie zgadzało się w UE kilka państw z Irlandią na czele, która stosuje najbardziej korzystne dla przedsiębiorstw podatki i jest tym samym oskarżana o przyciąganie firm z innych krajów (tzw. delokalizacja). Polityka podatkowa wymaga w UE jednomyślności.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel już 17 sierpnia ub. roku we wspólnym liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya na temat zarządzania gospodarczego strefy euro wyrazili wolę harmonizacji bazy oraz podatku od przedsiębiorstw w obu krajach. Paryż i Berlin powołały grupy robocze w tej sprawie, wynikiem czego była właśnie zielona księga.
Oba kraje wyznaczyły sobie za cel harmonizację podatku od przedsiębiorstw od 2013 r. Obecnie, co wykazuje zielona księga, podatki bardzo się różnią, a zwłaszcza ich baza. W Niemczech przedsiębiorcy płacą podatek w wysokości 15 proc., do tego dochodzi tzw. składka solidarnościowa oraz podatek handlowy. W sumie obciążenia podatkowe wynoszą 29,48 proc.
We Francji wszelka działalność gospodarcza jest obłożona podatkiem w wysokości 33,33 proc. Ale jednocześnie istnieje stawka zredukowana w wysokości 15 proc. dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw.