Celem kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce.

W najnowszym numerze Biuletynu omówione zostały:

- daty wejścia w życie MSSF,

- nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje oraz

- inne najnowsze publikacje.