Handlarz samochodów może odliczyć VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia samochodu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży.

Przy nabyciu samochodu osobowego podatnik – co do zasady – nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, lecz w ograniczonym zakresie – 60% nie więcej niż 6.000 zł. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem prowadzonej działalności jest odsprzedaż samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i samochody (pojazdy) te są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w pełnej wysokości.

Tego rodzaju działalność powinna być przez podatnika rzeczywiście prowadzona albo też co najmniej z okoliczności towarzyszących nabyciu samochodów powinno wynikać, że podatnik miał zamiar podjąć tego rodzaju działalność. Nie wystarczy w tym przypadku sama tylko deklaracja podatnika, że prowadzi tego rodzaju działalność (stosowny wpis określający przedmiot działalności w odpowiednich organach ewidencyjnych), jeśli nie towarzyszą temu okoliczności przemawiające za tym, że odsprzedaż samochodów, bądź też oddawanie ich do używania na podstawie wskazanych w przepisie umów stanowi rzeczywisty przedmiot działalności podatnika.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 września 2011 r., sygn. IPTPP2/443-268/11-5/JN.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl