Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 listopada 2012 roku w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (Dz. U. poz. 1369), w rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona została lista szczególnych form prawnych, a w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodano nowy status umożliwiający podmiotowi wskazanie, że jest on organizacją pożytku publicznego, co pozwoli na szybkie uzyskanie informacji o posiadaniu statusu OPP bezpośrednio z systemu CRP KEP, bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł danych.

W formularzu NIP-D skorygowano opis pól 4, 21 i 38 z uwagi na powstały błąd pisarski w numeracji pól.

Dotychczasowe formularze mogą być stosowane nie dłużej niż do końca 2014 roku, z wyjątkiem zgłoszeń NIP-2 dotyczących OPP, przedszkoli, szkół i innych placówek systemu oświaty.