W odpowiedzi na interpelację poselską nr 188 resort finansów przedstawił swoje plany w zakresie obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników mających obrót roczny do 1,2 mln euro oraz ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających polskie technologie.

W kwestii dotyczącej ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających polskie technologie już od 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały regulacje dotyczące ulgi związanej z działalnością badawczo-rozwojową, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Nowe rozwiązania promują dokonywanie przez podatników wydatków na badania i rozwój (B+R) niezależnie od tego, iż mogą być one kwalifikowane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśnił resort finansów, w szczególności, wyższa wartość ulgi (20 proc.) dotyczy grupy mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. W przypadku dużych przedsiębiorców ulga wynosi 10 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Natomiast w przypadku wydatków związanych z wydatkami kwalifikowanymi w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących działalność B+R, ulga wynosi 30 proc., niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa podatnika.

W zakresie planowanych zmian w CIT minister poinformował, że szczegóły projektu ustawy wraz z uzasadnieniem zostaną przedstawione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania legislacyjnego. Planuje się, iż zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł