Elektroniczny wzór deklaracji DT-1 został udostępniony w centralnym repozytorium dokumentów elektronicznych, prowadzonym w ramach ePUAP.

Jednocześnie przywrócono możliwość przesyłania deklaracji drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnych systemów teleinformatycznych jednostek samorządu terytorialnego.

Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie BIP jednostki samorządu terytorialnego albo ePUAP.

Wskazano dwa rodzaje podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone deklaracje - bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.