Od 1 kwietnia nowe wzory deklaracji VAT

Minister Finansów przygotował cztery projekty rozporządzeń, które zawierają nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Nowe druki mają obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Nowe przepisy zostały przygotowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 35).

We wzorach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M wprowadzono zmiany o charakterze technicznym np. podatnicy nie będą musieli podawać numeru PESEL. Jest to związane z funkcjonowaniem Krajowej Ewidencji Podatników, a tym samym posiadaniem przez urzędy skarbowe dostępu do danych ewidencyjnych.

Wzory obowiązujące obecnie będą mogły być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

Od 1 kwietnia 2013 r. podatnicy nieposiadający miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju będą mogli ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Dlatego też został przygotowany wzór deklaracji VAT dla przedstawiciela podatkowego (VAT-13). Wzór zawiera wyłącznie rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników. Z uwagi na to, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest opodatkowana stawką 0 proc. wzór nie zawiera kwoty podatku należnego.

Od 1 kwietnia będą również obowiązywały nowe wzory:

- deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

- deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transporrtu (VAT-11),

- skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 4 marca 2013 r.

Data publikacji: 4 marca 2013 r.