W 2014 r. podatnik jako ojciec wykonywał władzę rodzicielską względem swojego pełnoletniego i uczącego się syna. Natomiast syn w tym samym roku wyjechał do Niemiec, gdzie podjął sezonową pracę, z której uzyskał dochód przekraczający 3 089 zł.

Coraz mniej czasu na rozliczenie PIT >>

Podatnik uważał, że pomimo osiągniętego przez syna dochodu i tak przy rozliczeniu podatkowym przysługuje mu prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, zawartej w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT. Ojciec uznał, że dochód osiągnięty przez syna nie podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 ustawy o PIT. Swoje twierdzenia podatnik opierał na analizie przepisów art. 27 ust. 8 ustawy i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Federalną Niemiec.


Natomiast wedle dyrektora izby skarbowej - udzielającego interpretacji indywidualnej - uzyskanie w 2014 r. przez pełnoletnie i uczące się dziecko podatnika dochodu w Niemczech ponad kwotę 3.089 zł, mimo braku uzyskania dochodu w Polsce, jest przeszkodą do uzyskania prawa do ulgi prorodzinnej. Organ uważał, że dochód syna podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 ustawy o PIT. Swoje stanowisko fiskus argumentował tym, że przepis ten określa metody pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Uzyskanie zagranicznego dochodu wyczerpuje pojęcie dochodu podlegającego opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27.

Ze skargą pauliańską w podatkach trudno się zgodzić  >>

Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Op 519/15) poparł stanowisko podatnika. WSA uznał, że skoro w 2014 r. jedynym dochodem syna był dochód uzyskany w Niemczech, to przy równoczesnym braku dochodu uzyskanego w Polsce dochód zagraniczny, zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie może być uznany za dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT.


Ostatecznie 18 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i oddalił skargę podatnika. NSA uznał, że sam fakt osiągnięcia przez dziecko dochodu, nawet za granicą, przekraczającego 3 089 zł, wyłącza możliwość zastosowania przy rozliczeniu podatkowym przez rodzica ulgi prorodzinnej.

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018 Radosław KowalskiZmiany w podatkach dochodowych 2017/2018 >>