Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną radnej, która straciła mandat, bo była prezesem banku. W ocenie sądu kasacyjnego radny nie może równocześnie pełnić funkcji prezesa oddziału banku, w którym gmina trzyma swoje pieniądze. Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami antykorupcyjnymi radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat. Jego zdaniem wykonywanie obsługi finansowej jednostki samorządu przez jeden z oddziałów banku, w którym funkcję dyrektora pełni radny, jest prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.
SYGN. AKT II OSK 1719/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna