Od nowego roku w ustawie o podatku akcyzowym zmianie ulega m.in. art. 78. Zmiana tego przepisu stanowi konsekwencję zmiany definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego, a ponadto doprecyzowuje dotychczasową regulację, która była niejednolicie interpretowana przez organy podatkowe. W wyniku zmiany obowiązanymi do złożenia deklaracji uproszczonej będą podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku akcyzowym zmianie ulega informacja w główce deklaracji dotycząca terminu składania deklaracji (sam termin składania deklaracji nie ulega zmianie) oraz miejsca składania deklaracji i związana z tym konieczność zmiany tytułu części A deklaracji. Podatnik będzie mógł złożyć deklarację w dowolnym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, który prowadzi centrum obsługi. Dodano także w podstawie prawnej składania deklaracji art. 80 ust. 2 o podatku akcyzowym dotyczący obowiązku składania deklaracji podatkowych przez przedstawiciela ustawowego oraz zmieniono opis odnośnika nr 2 w objaśnieniach.

Rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2138) i nowy wzór będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowe druki formularzy deklaracji będą mogły być stosowane, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł