Umowa ma zastąpić dotychczasową Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 189).

Nowa umowa nie zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowych rozwiązań związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania. W dalszym ciągu podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego znajdzie zastosowanie (tak jak dotychczas) jedynie do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych.

Najistotniejszą ze zmian jest likwidacja klauzuli tzw. tax sparing czyli odliczenia podatku fikcyjnego. Ministerstwo Finansów dąży do usunięcia tej klauzuli z umów traktatowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym wprowadzono możliwość dokonania tzw. korekty wtórnej (usunięcie ekonomicznego podwójnego opodatkowania grup kapitałowych), zmieniono definicję należności licencyjnych (jednoznaczne objecie definicją oprogramowania komputerowego), zrezygnowano z odrębnych regulacji dotyczących opodatkowania wolnych zawodów oraz wprowadzono pełną klauzulę wymiany informacji.