Podatnik, który zapłacił za wysoki PIT w rozliczeniu za 2004 r., najpóźniej 31 grudnia 2010 r. musiał złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. Fiskus pieniądze może wypłacić już po tej dacie.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przedawnia się wraz z upływem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jeśli zatem podatnik nadpłacił podatek np. w rozliczeniu za 2004 rok, to musiał złożyć do urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty najpóźniej 31 grudnia 2010 r. – wtedy przedawniały się zobowiązania za 2004 rok. Podatnik nie musi natomiast martwić się tym, że urząd nie zdążył wydać decyzji/zwrócić pieniędzy przed upływem okresu przedawnienia. W przypadku nadpłat znaczenie ma bowiem samo zainicjowanie procedury odzyskiwania podatku, a nie stwierdzenie, czy zwrot nadpłaty jest słuszny. Jeśli zatem podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty np. 29 grudnia 2010 r., to organ ma obowiązek taki wniosek rozpatrzyć i nie może odmówić oddania nadpłaty, powołując się tylko na przedawnienie zobowiązań podatkowych.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 stycznia 2011 r.