Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów pozwolą na zatrudnienie w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców, w kancelariach doradztwa podatkowego, w kancelariach prawniczych, w biurach rachunkowych, w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w urzędach organów podatkowych, czy w urzędach kontroli skarbowej. Ponadto kierunek przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz badania sprawozdań finansowych.