Zjazd otworzyła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Zwróciła uwagę, że ostatnie lata to trudny czas dla doradców podatkowych. Przypomniała o częściowej deregulacji zawodu, która negatywnie wpłynęła na rynek usług, zwłaszcza w mniejszym miejscowościach. Aktualne problemy dotyczą natomiast planowanych zmian i modyfikacji zakresu tajemnicy zawodowej doradców. Prof. Glumińska-Pawlic podkreśliła, że doradca podatkowy jest strażnikiem budżetu. Dba o to, aby zobowiązania fiskalne płacone były w kwotach odpowiednich, ani za małych, ani za dużych.
 

Czas podsumowań...
Podsumowując dokonania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w ostatnich latach prof. Glumińska-Pawlic zwróciła uwagę na współpracę samorządu ze szkołami wyższymi i wsparcie studentów prawa m.in. należących do ELSA-Poland. KRDP stała się również sygnatariuszką porozumienia zawodów zaufania publicznego i porozumienia zawodów prawniczych.
 

... i planów
W przyszłości samorząd doradców ma skupić się na promocji zawodu. Priorytetem będzie też współpraca z resortem finansów w zakresie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym i nowe określenie zasad zachowania tajemnicy zawodowej.

Podczas inauguracji zjazdu Adam Bącal, sędzia NSA, otrzymał specjalne odznaczenie za zasługi na rzecz KRDP. Laudację wygłosił Andrzej Bazarnik, przewodniczący małopolskiego oddziału KIDP. 

Zjazd zakończy się w niedzielę. Jego punktem kulminacyjnym będą wybory władz Krajowej Rady Doradców Podatkowych na kolejną kadencję. Z nieoficjalnych informacji lex.pl wynika, że na przewodniczącego KRDP kandydować mają prof. Adam Mariański i Zbigniew Maciej Szymik.

Czytaj również: Deregulacja doradztwa podatkowego nie była dobra >>