Zadłużenie w euro wyniosło 19,8 proc. wobec 20,2 proc. w listopadzie i wobec 18,9 proc. na koniec 2009 r.
Zadłużenie w USD wyniosło 3,8 proc. wobec 4,2 proc. w listopadzie i wobec 3,6 proc. na koniec 2009 r.
Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,1 proc., tak jak na koniec listopada i 4,3 proc. na koniec 2009 r. (PAP)