Jak poinformował resort finansów, analiza opinii pozwoli na podjęcie kroków mających na celu podniesienie jakości obsługi i usprawnienie pracy administracji celnej oraz stanowić będzie istotną wskazówkę, w jakim kierunku powinny zmierzać prace nad zmianami przepisów celnych oraz zmianami w organizacji pracy Służby Celnej.

Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców posiadających status AEO oraz przedsiębiorców, którzy posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

W ankiecie mogą także wziąć udział ci przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie statusu AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej po dniu 2 stycznia 2012 r.
Ankietę można wypełnić on-line w terminie do dnia 15 marca 2013 r.