Na podstawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

W nowej regulacji nie ma zapisu, zgodnie z którym stawkę 8 proc. stosuje się do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem. Pozostałe przepisy określające listę towarów i usług z obniżoną stawką podatku VAT są kontynuacją obowiązujących regulacji.