Zdaniem ministra finansów takie działanie stanowi potencjalne zagrożenie dla spójności i systematyki prawa podatkowego, dlatego nie zgadza się on na kontynuowanie prac nad projektem.

Z kolei minister gospodarki odpowiada, że proponowane zmiany nie mają charakteru systemowego, a jedynie upraszczają i doprecyzowują istniejące przepisy, tak aby ułatwiały podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Dlatego nie zgadza się na wyłączenie z projektu zmian dotyczących podatków i finansów publicznych.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna